SOLAPREST

DERATIZARE DEZINSECTIE DEZINFECTIE

..... Substanţele folosite se găsesc in lista produselor avizate pentru aceasta activitate conform legii 5/1982 si a ordinului M.S. 536/199" Norme de igienã si recomandare privind mediul de viata al populaţiei". Coordonarea şi supravegherea activităţii echipelor de lucru se face de către specialişti în domeniu care dispun in permanenta de cele mai noi informaţii tehnice in domeniu.

......Beneficiind de mijloace de transport şi dotări tehnice moderne (aparate de aerosolizare, pompe automate) unitatea noastră garantează efectuarea la timp a lucrărilor.

......Calitatea lucrărilor executate este garantată de metodologia de lucru şi gama largă de acţiune a substanţelor folosite.

DeratizareDezinsectieDezinfectie Protectie Fitosanitara

 

www.solaprest.ro este site`ul oficial al firmei SC SOLAPREST SRL CRAIOVA